معرفی
نام مشتری: راهبران فولاد سپاهان
کد مشتری:1004 CM  تاریخ شروع همکاری:
مهر 1386
 
 زمینه همکاری: 
مشاوره و
استقرار سیستم استاندارد ISO 9001-2008

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.
 
اطلاعات