معرفی
نام مشتری: گلریس  
کد مشتری: 1009 CM  تاریخ شروع همکاری:
دی 1388
 
 زمینه همکاری: 
 
استقرار و نگهداری سیستم کیفیت و اخذ ISO 9001-2008

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات