معرفی
نام مشتری: اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان محصولات کشاورزی
 
کد مشتری:1011 CM  تاریخ شروع همکاری:
مهر 1389
 
 زمینه همکاری: استقرار
سیستم کیفیت و اخذ ISO 9001-2008

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات