معرفی
نام مشتری: سپاهان تراش
کد مشتری:1001 CM  تاریخ شروع همکاری:
فروردین 1385
  زمینه همکاری:
 نگهداری و ایجاد ISO TS

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دریافت گزارشات لطفا کلیک نمایید.

اطلاعات