معرفی
نام مشتری: گروه صنعتی انتخاب  
کد مشتری:1008 CM  تاریخ شروع همکاری:
فروردین 1385
 
 زمینه همکاری:
نگهداری و ایجاد ISO TS

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات