معرفی
نام مشتری: توکارنگ فولاد سپاهان
کد مشتری:1003 CM  تاریخ شروع همکاری:
شهریور 1389
 
 زمینه همکاری:
استقرار سیستم کیفیت و اخذ ISO 9001-2008
جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا روی اطلاعات کلیک نمایید.

اطلاعات