معرفی
نام مشتری: ایکاد
کد مشتری:1002 CM  تاریخ شروع همکاری:
دی 1387
 
 زمینه همکاری:
طراحی و استقرار مدیریت کیفیت،نگهداری و ایجاد ISO TS

جهت مشاهده و دریافت گزارشات پروژه لطفا زوی اطلاعات کلیک نمایید.