جلسه پنجم

  نام درس حجم فایل زمان اجرا نصب روی سیستم
تعریف Shitsoke
     
5s ذهنی 1.71MB  4:25