قبل از خرید بسته آموزشی 5s شما می توانید با شرکت در آزمون نیاز سنجی هوشمند آلا به طور رایگان نیاز خود را به شرکت در دوره آموزشی ارزیابی نمایید.
 اگر از کاربران ما نمی باشید برای شرکت در آزمون ارزیابی خودتان ابتدا در سایت ثبت نام نمایید سپس روی لینک "آزمون نیاز سنجی آلا کلیک نمایید."


آزمون نیاز سنجی آلا        نمره کمتر از 15 نیازمند شرکت در آزمون می باشد.

لطفا در سایت ثبت نام  نمایید سپس با پرداخت هزینه به یکی از دو روش زیر بسته آموزشی دلخواه را دریافت نمایید. 

1- خرید OnLine   

2- در صورتی که تمایل به خرید OnLine ندارید می توانید با واریز این مبلغ به شماره حساب 0100479868000 بانک ملی از ما شماره و رمز کارت اعتباری دریافت نماید. تماس با ما  

معرفی دوره ها
نام دوره هدف مخاطبان محتوای دوره قیمت
5S آراستگی محیط کار  تمامی مدیران و کارمندان تعریف و اقدامات اجرای seiri
تعریف seiton
نعریف،کاربرد و مزایای seiso 
تعریف و کاربرد seiketso
بعریف و کاربرد shitsoke
تعریف و کاربرد 5s ذهنی
150000ريال