شرکت فولاد ماهان اصفهان

 كارخانه فولاد ماهان سپاهان در سال 1383 با هدف توليد انواع لوله و پرفيل هاي فولادي با ظرفيت 300000 تن تاسيس و در سال 1387 به بهره برداري رسيد.

محصولات اين شركت در حوزه هاي مختلف صنايع از جمله انرژي (گاز-نفت – آب) و ساخت و ساز از كاربردهاي وسيعي در سطح ملي و بين المللي برخوردار است.

بهبود مستمر كيفيت فرآيندها و محصولات به منظور افزايش رضايتمندي مشتريان و ساير ذي نفعان ، برترين هدف و تعهدي غرور آميز براي سازمان، مديران و كاركنان آن مي باشد. شركت فولاد ماهان سپاهان بر اين باور است كه سرآمدي در استقرار،نگهداري و بهبود مستمر سيستم مديريت يكپارچه كه شامل سيستم مديريت كيفيت بر اساس الزامات استانداردISO9001:2008 ، سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس الزامات استانداردISO14001:2004  و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر اساس الزامات استانداردOHSAS18001:2007  مي باشد ضرورتي انكار ناپذير براي دستيابي به موفقيت و تداوم آن در مسير كسب و كار و مشاركت موثر در توسعه پايدار كشور است