مشاورین سرآمدی آلا

مشاور سیستم های مدیریت ، کیفیت و مهندسی صنایع

گروه مشاوران سرآمدی آلا در نظر دارد بانك اطلاعاتي مشاوران مديريت را براي استفاده از همكاري آنان در پروژه هاي خود تكميل نمايد، لذا از آن دسته از مشاوران كه مايل به همكاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا فرم زير را تكميل و ارسال نمايند.
گروه مشاوران سرآمدی آلا در نظر دارد بانك اطلاعاتي مشاوران مديريت را براي استفاده از همكاري آنان در پروژه هاي خود تكميل نمايد، لذا از آن دسته از مشاوران كه مايل به همكاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا فرم زير را تكميل و ارسال نمايند.