گزارش پایداری (Sustainability Report)، گزارشی است که توسط یک شرکت یا سازمان در مورد تأثیرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی که فعالیت‏های روزانه ‏اش ایجاد کرده ‏اند، منتشر می‏گردد.
مشاورین سرآمدی آلا آماده ارائه خدمات مشاوره، تدوین و طراحی در حوزه گزارش دهی پایداری است.