ابزارهای سرآمدی

 
ترجمين: عليرضا رضايتمند - ساسان قاسمي
مخاطبین: مدیران تعالی سازمانها – مدیران تضمین کیفیت و کارشناسان مرتبط با سرآمدی
موضوع: ابزارهايي جهت اجراي توانمندسازي الگوي EFQM
محتوی: این کتاب تألیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت های اروپایی می باشد.
این کتاب به 5 فصل اصلی تقسیم شده است که هر فصل به یکی از معیارهای توانمندساز الگو EFQM اختصاص داده شده است.
در هر یک از فصل های کتاب ابزارهایی جهت اجرای توانمندسازها ارائه شده است که مجموع آن 68 ابزار می باشد.
فصل های این کتاب عبارتند از: رهبری، خط مشی و راهبرد، کارکنان، شرکت ها، منابع و فرآیند
 
برای تهیه کتاب به صورت خرید حضوری به مرکز خرید انتشارات ارکان ، با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.


آدرس :
خیابان آمادگاه، جنب هتل سفیر، کوچه فتح آباد، پخش علم گستر

تلفن :  2219978-0311


برای تهیه کتاب به صورت خرید اینترنتی به وب سایت مرکز  انتشارات دانش پژوهان با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.

وب سایت :

www.Daneshpajoohan.org