ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی

مترجمين: عليرضا رضايتمند - ساسان قاسمي

مخاطبین: مدیران تعالی سازمانها – مدیران تضمین کیفیت – کارشناسان مرتبط با سرآمدی

موضوع: ابزارهایی جهت اجرای فرآیند بهینه کاوی و الگو برداری

محتوی: این کتاب تألیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت های اروپایی می باشد.

این کتاب نخستین کتاب فارسی در زمینه بهینه کاوی می باشد از آنجا که سرآمدی فقط با الگوبرداری از برترین ها امکان پذیر می باشد لازم است که فرآیندی مدون برای این مهم وجود داشته باشد.

کتاب ابزارهای بهینه کاوی براي سرآمدی ضمن تشریح هریک از مراحل 4 گانه بهینه کاوی، ابزارهایی جهت اجرای موفق هریک از ابزارها ارائه داده است.

برای تهیه کتاب به صورت خرید حضوری به مرکز خرید انتشارات ارکان ، با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.

آدرس : خیابان آمادگاه، جنب هتل سفیر، کوچه فتح آباد، پخش علم گستر

 

تلفن :  2219978-0311

 

برای تهیه کتاب به صورت خرید اینترنتی به وب سایت مرکز  انتشارات دانش پژوهان با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.

وب سایت : www.Daneshpajoohan.org