ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی


 مترجمين: عليرضا رضايتمند - ساسان قاسمي
مخاطبین: مدیران تعالی سازمانها – مدیران تضمین کیفیت – کارشناسان مرتبط با سرآمدی
موضوع: ابزارهایی جهت رسيدن به مسئوليت اجتماعي سازماني
محتوی: این کتاب تألیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت های اروپایی می باشد.
مسئولیت اجتماعی سازمانی یکی از جدیدترین مباحث مدیریتی است که هر روز اهمیت آن بیشتر مشخص می گردد. نظر به نبود کتاب در این زمینه مترجمین اقدام به ترجمه این کتاب که یکی از معتبرترین کتاب ها در این زمینه می باشد کردند.
این کتاب ضمن تشریح 5 گام جهت اجرای CSR در هریک از گام ها ابزارهایی معرفی نموده است. گام های اساسی عبارتند از: ایجاد آگاهی و تعهد، شناسایی ذینفعان و نیازمندها و انتظارات ایشان، هدایت خودارزیابی در چارچوب EFQM، بهبود فعالیت های سازمان و مرور و گزارش عملکرد CSR

برای تهیه کتاب به صورت خرید حضوری به مرکز خرید انتشارات ارکان ، با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.

آدرس :

خیابان آمادگاه، جنب هتل سفیر، کوچه فتح آباد، پخش علم گستر

تلفن :  2219978-0311

 

برای تهیه کتاب به صورت خرید اینترنتی به وب سایت مرکز  انتشارات دانش پژوهان با اطلاعات ذیل مراجعه کنید.

وب سایت :

www.Daneshpajoohan.org