ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی

مترجمین:
علیرضا رضایتمندف، ساسان قاسمی
مخاطبین:
مدیران تعالی سازمان‌ها – مدیران تضمین کیفیت – کارشناسان مرتبط با سلامتی
موضوع:
ابزارهایی جهت اجرای فرآیند بهینه کاوی و الگوبرداری
محتوا: این کتاب تالیف بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) می‌باشد که برگرفته از تجارب برترین شرکت‌های اروپایی می‌باشد.
این کتاب نخستین کتاب فارسی در زمینه بهینه کاوی می‌باشد. از آنجا که سلامتی فقط با الگوبرداری از برترین‌ها امکان پذیر می‌باشد، لازم است که فرآیندی مدون برای این مهم وجود داشته باشد.
کتاب ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی سلامتی ضمن تشریح هر یک از مراحل 4 گانه بهینه کاوی، ابزارهایی جهت اجرای موفق هر یک از ابزارها ارائه داده است.