مشاورین سرآمدی آلا

توسعه پایدار | پایداری

استاندارد GRI توسعه پایدار یا به عبارتی پایداری را اینگونه تعریف می‌کند: «توسعه‌ای که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود، برآورده می‌کند.».

Image

افراد و کسب و کارهای مختلفی که به آلا اعتماد دارند

نظرات کاربران