پنج محرک برای اصرار بر روی یک برند

پنج محرک برای اصرار بر روی یک برند

آلا

دریک دی (Derrick Daye)
www.brandingstrategyinsider.com

ما باور داریم که هدف نهایی ایجاد ارزش ویژه برند، حرکت دادن مصرف کننده از آگاهی از برند به سمت اصرار بر برند است. مدل اصرار بر برند پنج عنصری (آگاهی از برند، قابلیت دسترسی، ارزش، تنایز مرتبط و ارتباط احساسی) را نشان می¬دهد که باعث می¬شوند مصرف کننده بر روی برندی خاص به منظور برآورده سازی نیازهایش اصرار ورزد. باور بر این است که این پنج حوزه فعالیت و تمرکز محرک¬های اولیه اصرار بر برند مصرف کننده هستند، و همچنین این پنج حوزه در تبدیل به یک دسته شدن برند، جایی که در آن هیچ جایگزینی وجود ندارد، حیاتی هستند.
آگاهی
در ابتدا، مصرف کنندگان باید آگاه باشند که در دسته¬های محصولی که برند شما در آن فعالیت می¬کند، برندهای متفاوتی وجود دارند. بعد از آن باید از برند شما آگاه باشند. بطور آرمانی، برند شما باید اولین برندی باشد که به ذهن مصرف کنندگان در دسته¬های خاصی از محصول و مرتبط با مزیت¬های کلیدی مصرف کننده می¬رسد. مصرف کنندگان باید قادر باشند که مشخص کنند که برند شما چه محصولات و خدماتی را ارائه می¬دهد. همچنین مصرف کنندگان باید قادر به تشخیص مزایای مرتبط با برند باشند. در آخر، مصرف کنندگان باید از مکانی که برند شما فروخته می¬شود نیز آگاه باشند.
قابلیت دسترسی
برند شما باید در جایی که مصرف کنندگان خرید می¬کنند در دسترس باشد. اگر برند شما بصورت گسترده در دسترس باشد، برای مصرف کننده بسیار آسان است که بر روی برند شما اصرار ورزد. اگر برند شما بصورت گسترده در دسترس باشد ترجیح برند اندک به اصرار بر برند تبدیل خواهد شد. نمی¬توان اهمیت سهولت دسترسی را در دنیای امروز دست کم گرفت.
ارزش
آیا برند شما در ازای قیمتش ارزش خوبی را تحویل می¬دهد؟ آیا مصرف کنندگان باور دارند که برند شما ارزش قیمتش را دارد؟ صرفه نظر از اینکه برند شما ارزان است یا گران، سطح بالاست یا سطح پائین، باید حداقل ارزش خوبی را تحویل مصرف کننده دهد.
تمایز مرتبط
تمایز مرتبط مهمترین چیزی است که یه برند می¬تواند تحویل دهد. امروزه، تمایز مرتبط یک نشانگر پیشرو در مشخص کردن سودآوری و سهم بازار فردا است. آیا برند شما دارای مزایای مرتبط با مشتری است که منحصر به فرد و باورپذیر باشند؟
ارتباط احساسی
در ابتدا، مصرف کننده باید برند شما را بشناسد. آنگاه، وی باید برند شما دوست داشته باشد. و در آخر، مصرف کننده باید به برند شما اعتماد داشته و ارتباطی احساسی با آن برقرار نماید. شیوه¬های خلاقانه بسیاری از تبلیغات و کیفیت خط مقدم تماس با مصرف کننده تا سازمان¬های عضویت مصرف کننده و رویدادهای ویژه مصرف کننه مورد حمایت مالی شرکت¬ها برای بدست آوردن این ارتباط احساسی وجود دارند.

 

 

 

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است